Transparent
ASK Logo
Tel. 08-27 25 10
Fax. 08-83 65 10

Epost. info@askpro.se
Brunskärsvägen 7
134 67 INGARÖ
TopBild

Lösningar

Biogasrening
Stockholm Vattens reningsverk har nyligen övergått till Siemens styrsystem och genomgick då en total makeover av hela processen. ASK Products sköter nu integreringen av Siemens PLC i Stockholm Vattens gasavdelning, där rening av biogas sker. Vårt verktyg är processtyrsystemet SIMATIC PCS 7.


Kylbranschen
Inom kylbranschen har vi utfört komplett industriautomation för industrikyla, komfortkyla, kommersiell kyla m.m.


Virkestorkning
För Wsab Drying Technology och i samarbete med har vi utvecklat PLC-delen i torkkammarprogrammet Optor. Vårt PLC-system har integrerats i Optor och bidrar till att optimal fuktighetsnivå, torktid m.m. hålls i både kammartorkar och kanaltorkar.


Renovering av pannstyrning
För både effektivare förbränning och för miljöns skull, hjälper vi gärna till med renovering av pannstyrning, både för virkestorkar eller enskilda anläggningar. Renoveringen resulterar bland annat i mindre utsläpp och nedsotning.